Skaitmeninio demokratinio judėjimo

"Lemiamas šuolis"

Kai kiti siūlo šliaužti, mes siūlom šuolį.

Mus į judėjimą subūrė esminio proveržio siekis ir nepasitenkinimas inertiška, stagnuojančia Lietuvos raida, kuri gramzdina Lietuvą į demografinę krizę ir dešimtmečiais atitolina tikros gerovės ir klestinčios visuomenės perspektyvą. Lietuvos politinis elitas susitaikė su esama padėtimi; jam gana lėtai šliaužti į priekį. Tačiau šliauždami mes atsiliekame ir pralaimime – todėl mums reikalingas Lemiamas Šuolis.

Mes siūlome dešimt žingsnių, kaip išsiveržti iš esamo sąstingio ir atlikti lemiamą šuolį į mūsų svajonių Lietuvą. Mūsų strategija pagrįsta gilia Lietuvos problemų analize, kitų šalių patirtimi. Ji visuminė – aprėpia tiek nacionalinės strategijos žingsnius, tiek veiksmus Europos politinėje scenoje.


Lietuva – Europos idėjų laboratorija. Mūsų tikslas - proveržio ekonomika, orientuota į aukštos pridėtinės vertės paslaugų eksportą, ir Lietuva kaip inovacijų avangardas Europoje.


Europos investicijos – į žmones ir į ateitį, ne į asfaltą:

Konvertuoti ES paramą į Lietuvos investicinį kapitalą.


Švietimas – egzistencinė investicija į ateitį, o ne valstybės sopulys.

Švietimas, užtikrinantis lygų startą kiekvienam ir ugdantis savarankiškumo, kūrybos, dinamizmo, pergalės mentalitetą – ateities piliečio mąstyseną. Ilgalaikis sutarimas dėl švietimo ateities, klojantis pamatus būsimam kokybiniam pranašumui.


Ateities turto fondas

finansinis proveržio instrumentas, įgalinantis nacionalinę strategiją ir katalizuojantis proveržio ekonomiką.


Mūsų – 3 milijonai per dešimtmetį, ir 4 milijonai – amžiaus viduryje

Kokybiška imigracijos politika. Išmanios tikslinės priemonės, skatinančios kurti savo ateitį Lietuvoje. Gyvenimo trukmės ilgėjimas ir šeimai palanki politika.


Lygios starto galimybės visiems lanksčioje darbo rinkoje

Mažinti bendrą darbo apmokestinimą ir skatinti investicijas į kokybiškas darbo vietas per lankstų darbo draudimą.


Išmanus žalias žemės ūkis ir žalioji energetika kaip ateities ekonomikos sektoriai

Vertės grandinės kūrimas, apjungiantis ekologinę žemdirbystę, ekologiškų produktų gamybą su sveikatingumo industrija ir žaliąja energetika į aukštųjų technologijų proveržio sektorių.


Investicijos į gynybą ir sienų saugumą kaip pažangių technologijų kūrimo variklis ir valstybės saugumo garantas

Nuolatinės geopolitinės grėsmės zonoje gebėjimas apsiginti turi virsti nacionaline industrija ir nuolatinių inovacijų sritimi, o gynybos pramonė – Lietuvos ekonomikos inovatyvumo katalizatoriumi.


Tikra ir teisinga sanglauda

Inicijuoti Europos migracijos kreditus, kompensuojančius demografinius nuostolius ir prarastas investicijas į žmogiškąjį kapitalą Rytų Europos šalims.


Solidarumas saugume

Lietuvos interesas yra užtikrinti lygų Europos Sąjungos valstybių gynybos finansavimo standartą – Europos senbuvės irgi turi ne mažiau kaip 2 proc. savo BVP prisidėti prie bendro saugumo – ir lyderiauti kuriant bendrą ES išorės sienų apsaugą, kur Lietuva turėtų tapti pažangiausių saugumo technologijų kompetencijos centru.